Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty ozdób świątecznych z harmonogramu zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Bełżyce projektu „Aktywne – kreatywne”