Wyjazd do Rudnika nad Sanem

Dnia 15.07.2018r. zorganizowano wyjazd edukacyjny do Rudnika nad Sanem zwiedzając centrum wikliniarstwa.Wyjazd przybliżył nam tradycje wyplatania różnych przedmiotów z wikliny w warsztaty połączone z nauką doświadczonego praktyka były porównaniem techniki wyplatania wikliny z papieru.Wyjazd był organizowany przez stowarzyszenie i współfinansowany przez LGD  „Kraina wokół Lublina”  z projektu pn.”Międzypokoleniowe warsztaty w Gminie Bełżyce”.