Wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej

Jak historia arystokracji w Kozłówce to nie może zabraknąć historii wsi polskiej-jest to porównanie życia i pracy naszego społeczeństwa dawnych lat.