Projekt „Pracownia działań twórczych” -wycieczka dla dzieci

Wycieczka do Kurozwęk odbyła się 31 lipca 2014 r. uczestniczyło 50 osób. Zwiedziliśmy zespół pałacowo-parkowy, jedyną w Polsce hodowlę bizonów amerykańskich. Sprawdziliśmy orientację w terenie w labiryncie kukurydzy. Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach w wiosce Baby Jagi zobaczyliśmy domek Baby Jagi, Jaskinię Zbója Madeja, Domek Jasia i Małgosi i tunel Strachu. Małgosi i Tunel Strachu.
Wycieczka została zorganizowana jako realizacja zadania publicznego pod
nazwą : „Pracownia działań twórczych -warsztaty dla dzieci ,
młodzieży i dorosłych” i dofinansowaną z budżetu gminy Bełżyce .