Warsztaty artstyczne

Następny punkt zadania publicznego to warsztaty z froamingu – kompozycje kwiatowe prowadziła Pani Aleksandra Bielecka.