WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

29 kwietnia 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia na , którym podjęto Uchwały w sprawie Rocznego sprawozdania finansowego , sprawozdanie z działalności , zmiany w Statucie. Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdania. Omówiono działalność i plany na 2023rok.