Spotkanie z dziećmi

Zajęcia profilaktyczne :promocja zdrowego stylu życia, współdziałanie w grupie, radzenie sobie ze stresem, organizacja wolnego czasu, to niektóre aspekty zajęć sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Spotkanie prowadziła Kruczyńska Marzena w formie wolontariatu.