Realizacja zadania publicznego 2016 r.

9 marca Stowarzyszenie podpisało umowę na realizacje zadania publicznego dla organizacji pozarządowych w obszarze wsparcia „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” współfinansowanego z Gminą Bełżyce pn.”Artystycznie i sportowo”. Zajęcia sportowe  dla dzieci i młodzieży rozpoczynamy  w marcu  nauką gry w tenisa stołowego i rzucanie lotka do tarczy.

Dla kobiet przygotowano warsztaty -wiklina z papieru .