Realizacja projektu „Kreatywne 2015r.”

W lutym 2015 r Stowarzyszenie przystąpiło do otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań  pożytku publicznego Gminy Bełżyce . Wniosek pn.”Kreatywne 2015″ został  przyjęty a umowa podpisana   9.03.2015. Całkowity koszt zadania  opiewa na kwotę  6340,00 zł  i został dofinansowany przez Gminę Bełżyce w kwocie 2000,00 zł. Powołany zespół do realizacji projektu utworzył grupę uczestników zadania i po przygotowaniu materiałów rozpoczął realizacje zrealizował zajęć  z warsztatów dla dzieci i dorosłych . Pierwsze spotkanie odbyło się 14.03.2015r. w świetlicy wiejskiej we Wzgórzu.

Warsztaty dla dzieci :kartki świąteczne :

WarsztatyWarsztaty dla dzieci :kartki świąteczne : dla dorosłych :kartki i ozdoby wielkanocne .