Realizacja grantu

Realizacja grantu zgodnego z zakresem projektu pt.”Organizacja międzypokoleniowych warsztatów i zajęć aktywizujących w zakresie integracji społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120.Umowa podpisana 14 lutego 2018 i trwać będzie do 28 lutego 2019 r.  Tytuł  projektu „Międzypokoleniowe warsztaty W Gminie Bełżyce” skierowane do przedstawicieli grup defaworyzowanych. Zajęcia”aqua aerobic”  rozpoczynamy 7 marca 2018 r.20 osobowa grupa uczestniczek.