Rajd rowerowy

Kontynuacja projektu dla dzieci i młodzieży-rajd rowerowy szlakiem pomników pamięci I i II wojny światowej.Celem rajdu było: oddanie hołdu poległym , którzy mieli wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości, zaprezentowanie uczestnikom rajdu miejsc i symboli upamiętniających wydarzenia związanie z walkami o niepodległość, rozwijanie turystyki rowerowej oraz promowanie aktywnego spędzania czasu.Pierwszym punktem naszej wycieczki rowerowej był pomnik przy szkole podstawowej nr 2 w Bełżycach.Następnie udaliśmy się  do lasu w Krężnicy Okrągłej gdzie znajdują się pomniki poległych.Punktem kulminacyjnym było odwiedzenie cmentarzy w Wierzchowiskach i  Łączkach-Pawłówku oraz przydrożnych krzyży.W tych miejscach zapiliśmy znicze upamiętniając bohaterstwo poległych.Nasze uczestnictwo w tym rajdzie było skromnym hołdem dla niepodległości i poległych w walce o naszą wolność.