„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zajęcia sportowe dla kobiet z gminy Bełżyce 30+”

 

W okresie od 15 lutego   do 31 grudnia 2013 roku realizujemy zadanie pn.:”Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zajęcia sportowe dla kobiet z gminy Bełżyce 30+” współfinansowane ze środków Gminy Bełżyce. W ramach realizacji zadania zostanie zorganizowany cykl 12 zajęć gimnastyki korekcyjnej i 12 zajęć fitness na basenie oraz warsztaty z psychologiem – specjalistą psychoterapii uzależnień. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywały się 1 raz w tygodniu po 60 minut w okresie od marca do maja 2013 roku. Łącznie odbyło się 12 godzin zajęć, w których uczestniczyło 20 kobiet. Zajęcia fitness odbywać się będą na basenie przez okres 3 miesięcy: wrzesień, październik, listopad 2013 r. , 1 raz w tygodniu po 45 minut. Łącznie odbędzie się 12 godzin zajęć. W zajęciach uczestniczyć będzie 20 kobiet.