Projekt z Urzędu Gminy „Wesoło, zdrowo……”

Kontynuacja projektu „Wesoło, zdrowo i naukowo ze stokrotkami” dla dzieci i młodzieży -zadanie pn.”Dlaczego nałogi są szkodliwe”. Na zaproszenie Pani Beaty Mirosław pogadankę poprowadziła specjalistka tego tematu Pani Beata Siczek, której serdecznie dziękujemy za bezinteresowne zaangażowanie.  Przekazała najważniejsze informacje o zagrożeniach ,rozdałyśmy ulotki i broszury.Uczestnicy zdobyli nowe doświadczenie i pogłębili swą wiedzę .