Projekt współfinansowany z Gminą Bełżyce na 2020 r.

Tradycją już się stało z początkiem roku przystępujemy do otwartego konkursu ofert z zadania publicznego dla organizacji pozarządowych organizowanych przez Urząd Gminy Bełżyce -„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. Tytuł naszego zadania „Razem możemy więcej”. Rozpoczynamy zajęciami rekreacyjno-sportowymi „zumba”, które prowadzi instruktor Jagoda Brzoza z „Haryzma” Bełżyce.Zajęcia prowadzone są w poniedziałki o godz. 19-tej.Dodatkowo spotykamy się we środy o godz. 20-tej.