Pomoc

27.04.2019 panie ze Stowarzyszenia pomagały przy organizacji Rajdu Zapory -stanowisko do odpoczynku dla pieszych w Adelinie przy starej aptece Pana Stanka.Organizatorzy serdecznie dziękują członkiniom  za wkład i zaangażowanie.