Pokaz udzielania pierwszej pomocy

17 lutego 2018 roku z dofinansowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego z Bychawy zorganizowałyśmy dla mieszkańców sołectwa Wzgórze pokaz udzielania pierwszej pomocy.Pokaz przeprowadził specjalista ratownik-medyczny.Radzie i Dyrekcji Banku serdecznie dziękujemy.