Podsumowanie projketów

15.12.2018r. zorganizowano podsumowanie naszej działalności z pozyskanych grantów i projektów.Zaproszono osoby , które pomogły nam  w realizacji celów: Panią Beatę Mirosław,Aleksandrę Rosińską-Żuchnik, Aleksandrę Pietras , Pana Edwarda Stanka z Adeliny.Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc.Przy tej okazji zorganizowano spotkanie opłatkowe.