Otwarcie wyremontowanej remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej we Wzgórzu

Dnia 27 października 2013r. o godzinie 14 została uroczyście otwarta, 
po generalnym remoncie, remiza strażacka i świetlica wiejska . W uroczystości udział wzięli Burmistrz Bełżyc, ks. Proboszcz, Sołtys sołectwa Wzgórze, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawicielki Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet ?Stokrotka? oraz mieszkańcy Bełżyc. 

Remont z zewnątrz objął wyminę dachu, ocieplenie, wyminę drzwi i okien. Natomiast zmiany wewnątrz to wydzielenie i zrobienie łazienek, świetlicy 
i aneksu kuchennego, odnowienie i pomalowanie ścian, wymiana elektryki 
w każdym pomieszczeniu. Zrobiono także podwieszany sufit. 

Naszym wkładem w tę inwestycję było wykonanie kominka grzewczego wraz z rozprowadzeniem ciepłego powietrza do sąsiednich pomieszczeń. Montaż tego typu ogrzewania spowoduje wzrost zainteresowania świetlicą przez pobliskich mieszkańców. Przyczyni się to również do organizacji imprez integracyjnych 
i okolicznościowych w okresie zimowym. 

Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet ?Stokrotka? bardzo serdecznie dziękuje Radzie Sołeckiej ze Wzgórza, Sołtysowi Zbigniewowi Kotłowskiemu, strażakom OSP Wzgórze oraz wszystkim mieszkańcom, którzy wnieśli znaczący wkład 
w modernizacje budynku.