Ogłoszenie

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza  na Walne Zebranie Stowarzyszenia Członków w dniu 04.06.2016 r (sobota) na godzinę 18-tą.