Odbiór techniczny modernizacji świetlicy wiejskiej we Wzgórzu.

Zarząd Stowarzyszenia : Kiraga Marzanna , Anna Wójtowicz i Ewa Wójtowicz zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego dokonały odbioru technicznego modernizowanej świetlicy wiejskiej. Zgodnie z planem i kosztorysem przedsiębiorcy : Pan Czuryszkiewicz Piotr i Pan Baliński Tomasz wykonali inwestycje zgodnie ze sztuka budowlaną . Wykonawcom serdecznie dziękujemy.