Nowy projekt z Urzędu Gminy

Na początku października podpisałyśmy umowę z Gmina Bełżyce na realizacje zadania publicznego z ogłoszonego konkursu ofert pt. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym-Integracja międzypokoleniowa. Tytuł  naszego zadania „Jesienne spotkanie z kulturą” a dotyczyło wyjazdu do teatru na spektakl pt.”Klimakterium i już …….”, z którego 28.10.2018r. skorzystało 50 osób mieszkańców naszej Gminy.