Nowy grand LGD „Kraina wokół Lublina’

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie ”Organizacja międzypokoleniowych warsztatów i zajęć aktywizujących w zakresie integracji społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru  LGD „Kraina wokół Lublina” Zadanie pn.„Międzypokoleniowe warsztaty w Gminie Bełżyce” skierowane jest do przedstawicieli grup defaworyzowanych.Od 1 marca 2018 r. zajęcia mi na basenie „Aqua aerobic” rozpoczynamy cykl spotkań i warsztatów, 17 marca spotkanie z pedagog-psycholog na temat relacji międzyludzkich, 24 marca ozdoby świąteczne.

logo2018

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Organizacja międzypokoleniowych warsztatów i zajęć aktywizujących w zakresie integracji społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru
LGD „Kraina wokół Lublina”

Zadanie pn.

„Międzypokoleniowe warsztaty w Gminie Bełżyce”
skierowane jest do przedstawicieli grup defaworyzowanych”