Nowe działania .

W marcu Stowarzyszenie złożyło ofertę na realizacje zadania publicznego ogłoszonego przez Gminę Bełżyce. Rodzaj zadania -„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” , tytuł zadania „Profilaktyka poprzez sport i warsztaty” skierowania do młodzieży i osób dorosłych. Harmonogram działań to : warsztaty stroików wielkanocnych, ozdób Bożonarodzeniowych, wyjazd do Lublina. Profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży , warsztat „Stop przemocy” dla dorosłych i młodzieży. Koszt całościowy zadania 9040,00 zł, dofinansowanie z Gminy Bełżyce 6100,00zł. W kwietniu podpisano umowę i przystąpiłyśmy ostro do działania. A to jest dokumentacja zdjęciowa .