Nasze działania

Stowarzyszenie bierze czynny udział w życiu naszego sołectwa.Nasze panie oraz ich dzieci przygotowują poświęcenie pól, uczestniczą  w konkursie sołectw,wykonują wieniec dożynkowy.Pragniemy młodym przekazywać tradycje ,zachęcać do integracji międzypokoleniowej.