Jubileusz Stowarzyszenia 5-lecie działalności

19 listopada 2016 roku obchodzimy nasz pierwszy , skromny jubileusz 5-lecia działalności organizacji . Udział biorą  wszystkie nasze członkinie , zaproszenia goście : Pan Burmistrz Ryszard Góra , zastępca  – Burmistrza  Marcin Olszak , radny naszego sołectwa Andrzej Kotłowski , sołtys Zbigniew Kotłowski , zarząd OSP Wzgórze . Przy dobrej muzyce i poczęstunku podsumowaliśmy naszą  działalność .