Informacja

W dniu 26 lutego 2021r. Stowarzyszenie podpisało umowę na realizacje zadania publicznego z Gminą Bełżyce pn. „Aktywne- Kreatywne” Zadanie zawiera :zajęcia rekreacyjno-sportowe „zumba” , rajd rowerowy do miejsc pamięci na terenie Gminy Bełżyce , wyjazd poznawczy do  Sabat -Krajno miejsca Rozrywki  I Miniatur, warsztaty z rękodzieła artystycznego , ozdoby świąteczne, spotkanie na temat profilaktyki uzależnień oraz zajęcia sportowe na basenie. Wartość projektu 8970,00 zł a dofinansowanie 4000,00 zł.