Informacja

W dniu 25 marca 2021 r. Stowarzyszenie zawarło umowę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie  o przyznaniu pomocy na modernizacje  świetlicy wiejskiej we Wzgórzu z programu poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Projekt zawiera montaż ogrzewania podłogowego, położenie nowych płytek ,odnowienie ścian. Całkowity koszt zadania 79 105,39 zł. a dofinansowanie w kwocie 75011,89 zł.