Dozynki Gminne

Panie ze Stowarzyszenia wykonały wieniec dożynkowy.