Archiwa kategorii: Realizacje projektów

Realizacja grantu

Realizacja grantu zgodnego z zakresem projektu pt.”Organizacja międzypokoleniowych warsztatów i zajęć aktywizujących w zakresie integracji społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120.Umowa podpisana 14 lutego 2018 i trwać będzie do 28 lutego 2019 r.  Tytuł  projektu „Międzypokoleniowe warsztaty W Gminie Bełżyce” skierowane do przedstawicieli grup defaworyzowanych. Zajęcia”aqua aerobic”  rozpoczynamy 7 marca 2018 r.20 osobowa grupa uczestniczek.

Dalsza realicacja projektu „Kreatywne 2015”

W maju przeprowadzono  warsztaty  dla dzieci  – ramki na zdjęcia metodą recyklingu surowców oraz warsztaty plastyczne pt. „Stop nałogom” . Zajęcia prowadzą dwie członkinie stowarzyszenia zatrudnione w ramach wolontariatu                                               Frączek Renata i Poleszak Ewa .

Realizacja projektu „Kreatywne 2015r.”

W lutym 2015 r Stowarzyszenie przystąpiło do otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań  pożytku publicznego Gminy Bełżyce . Wniosek pn.”Kreatywne 2015″ został  przyjęty a umowa podpisana   9.03.2015. Całkowity koszt zadania  opiewa na kwotę  6340,00 zł  i został dofinansowany przez Gminę Bełżyce w kwocie 2000,00 zł. Powołany zespół do realizacji projektu utworzył grupę uczestników zadania i po przygotowaniu materiałów rozpoczął realizacje zrealizował zajęć  z warsztatów dla dzieci i dorosłych . Pierwsze spotkanie odbyło się 14.03.2015r. w świetlicy wiejskiej we Wzgórzu.

Warsztaty dla dzieci :kartki świąteczne :

WarsztatyWarsztaty dla dzieci :kartki świąteczne : dla dorosłych :kartki i ozdoby wielkanocne .

 

Realizacja projektu

„Pracownia działań twórczych-warsztaty dla dzieci , młodzieży i dorosłych” współfinansowane z Gmina Bełżyce  obejmowały zajęcia dla dorosłych , takie jak : ozdoby świąteczne , wiklina z papieru , smaki jesieni – sałatki i surówki .Okres działalnoiści  od 01.02.2014 do 31.12.2014 r. wspierany pracą wolontariuszek Ewy Poleszak i Frączek Renaty.

Pracownia działań twórczych 2014 r.

Zajęcia dla dzieci w świetlicy wiejskiej pn.tworzenie ozdób świątecznych metodą    decupage ,robienie kartek i ozdób światecznych .Prowadzenie – Ewa Poleszak .           Projekt współfinansowany z Urzędem Gminy Bełżyce.

?Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Wzgórze gm. Bełżyce?

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 ? LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013 z zakresu małych projektów.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze objętym LSR poprzez budowę kominka grzewczego w świetlicy wiejskiej w sołectwie Wzgórze gm.Bełżyce, co wpłynie na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. W ramach projektu wybudowany został kominek grzewczy z systemem rozprowadzenia ciepła, jest to tradycyjny kominek nawiązujący do wystroju, o mocy 18 kW, z obudową rustykalną z kamienia naturalnego. Wykonawca – firma TECHTERM Michał Zając został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Dokonano również ekspertyzy kominiarskiej – wykonawcę wyłoniono na podstawie rozeznania rynkowego. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie liczby osób korzystających z oferty świetlicy, wzbogacenie oferty o warsztaty, prelekcje, wystawy. W przyszłości planowane jest jej doposażenie w gry zespołowe dla młodzieży i osób dorosłych. Modernizacja świetlicy umożliwiła większą integrację społeczności lokalnej, zwiększyła się możliwość cyklicznych spotkań (organizowany w świetlicy wiejskiej Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, opłatek dla mieszkańców, zebrania mieszkańców), a tym samym nastąpiło wzmocnienie się procesu zacieśniania więzi międzyludzkich.

Zakładane efekty rzeczowe operacji:
– na poziomie produktu: liczba zmodernizowanych świetlic wiejskich – 1 sztuka,
– na poziomie rezultatu: stopniowy wzrost liczby osób korzystających ze stałej oferty świetlicy wiejskiej do około 130 osób rocznie w pięcioletnim okresie związania celem,
– stopniowy wzrost liczby spotkań integracyjnych organizowanych przez świetlicę do 27 rocznie w pięcioletnim okresie związania celem.

Wartość zrealizowanego projektu wynosi: 10 150,00 zł, w tym udzielona pomoc w wysokości:  8120,00 zł. Pozostałą część stanowią środki własne Stowarzyszenia.

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: ?Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Wzgórze gm. Bełżyce?
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 ? LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zajęcia sportowe dla kobiet z gminy Bełżyce 30+”

 

W okresie od 15 lutego   do 31 grudnia 2013 roku realizujemy zadanie pn.:”Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zajęcia sportowe dla kobiet z gminy Bełżyce 30+” współfinansowane ze środków Gminy Bełżyce. W ramach realizacji zadania zostanie zorganizowany cykl 12 zajęć gimnastyki korekcyjnej i 12 zajęć fitness na basenie oraz warsztaty z psychologiem – specjalistą psychoterapii uzależnień. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywały się 1 raz w tygodniu po 60 minut w okresie od marca do maja 2013 roku. Łącznie odbyło się 12 godzin zajęć, w których uczestniczyło 20 kobiet. Zajęcia fitness odbywać się będą na basenie przez okres 3 miesięcy: wrzesień, październik, listopad 2013 r. , 1 raz w tygodniu po 45 minut. Łącznie odbędzie się 12 godzin zajęć. W zajęciach uczestniczyć będzie 20 kobiet. 

Realizacja zadania

Realizacja zadania pn.”Zdrowo na sportowo-zajęcia dla dzieci i młodzieży alternatywą dla nałogów” współfinansowane ze środków Gminy Bełżyce .Organizacja zajęć pozaszkolnych -sportowe na basenie, wyjazd edukacyjny do Wojciechowa .