08.11.2023 spotkanie „Stop przemocy”

Zadanie publiczne „Profilaktyka poprzez sport i warsztaty” 2 godzinne spotkanie , gdzie położono naciski na edukację i profilaktykę przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom. Rozdano ulotki , pokaz multimedialny ,który poprowadziła Nadinspektor policji Pan Marek Zając.