Nowe działania .

W marcu Stowarzyszenie złożyło ofertę na realizacje zadania publicznego ogłoszonego przez Gminę Bełżyce. Rodzaj zadania -„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” , tytuł zadania „Profilaktyka poprzez sport i warsztaty” skierowania do młodzieży i osób dorosłych. Harmonogram działań to : warsztaty stroików wielkanocnych, ozdób Bożonarodzeniowych, wyjazd do Lublina. Profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży , warsztat „Stop przemocy” dla dorosłych i młodzieży. Koszt całościowy zadania 9040,00 zł, dofinansowanie z Gminy Bełżyce 6100,00zł. W kwietniu podpisano umowę i przystąpiłyśmy ostro do działania. A to jest dokumentacja zdjęciowa .

Podsumowanie projektów i działalności za 2022 rok

Jak co roku spotykamy się jako podsumowanie działalności i spotkanie Bożonarodzeniowe. Wymieniamy poglądy i planujemy co w przyszłości. Pomysłów mnóstwo, chęci ogrom, tylko żeby zdrowie nam dopisało. Podziękowania dla wszystkich za całokształt wniesionej pracy. Wszystkiego dobrego na Nowy Rok.

Zadanie pn. „Profilaktyka poprzez sport i rozrywkę”

Zadanie :rezultaty zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży , wyjazd do Teatru Wielkiego w Warszawie oraz warsztaty -makrama to również zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Bełżyce.

Profilaktyka uzależnień

Spotkanie na temat profilaktyki uzależnień alkoholowych , narkomanii , przemocy w rodzinie. Uczestnicy na warsztatach i spotkaniach informowani są na ten temat i otrzymują broszury i ulotki. Zajęcia taneczno-sportowe „zumba” , warsztaty origami, malowanie na szkle, szydełko bez tajemnic oraz wyjazd do Warszawy współfinansowany był ze środków Gminy Bełżyce z projektu pn. „Działania twórcze i spotkanie z historią”

„Dawnych smaków czar”

Warsztaty międzypokoleniowe -przypomnienie wykonanie dawnych potraw(pazibroda, lemięszka, kluski siwuchy).Warsztaty i wyjazd do Warszawy oglądać zabytki stolicy organizowane były z zadania publicznego pn. Z historia i z tradycją” współfinansowanego ze środków Gminy Bełżyce.

Jubileusz 10-lecia założenia Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet „Stokrotka” 19.11.2022 r.

Jubileusz to czas podsumowań i podziękowań Przez 10 lat udało się zrealizować wiele różnorodnych projektów i zadań ,które postawiłyśmy sobie na drodze. Dlatego pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie , wyrozumiałość , za bezinteresowną pomoc pomoc w realizacji naszych działań. Panu Ireneuszowi Łucce Burmistrzowi Bełżyc , który umożliwił nam realizację wielu projektów, za promowanie pozytywnego wizerunku stowarzyszenia. Naszym sponsorom bardzo serdecznie dziękujemy .Zarząd serdecznie dziękuje za pracę w rozwój, udział oraz wsparcie wszystkim naszym członkiniom.

„Życie powinno być przygodą .Zycie powinno być spełnieniem. Zycie powinno być czymś więcej niż tylko zwykłym egzystowaniem .I tego się trzymajmy!!! jesteś wart , ile z siebie możesz dać drugiemu.”

Wyjazd do Torunia, Ciechocinka, Włocławka.

Piękna nasza Polska cała. Z wyjazdu skorzystało 40 -stu mieszkańców naszej Gminy. Choć tempo było szybkie , i tak wszystkiego nie poznano. To był tylko rekonesans dla dalszego działania .