Podsumowanie roku i projektów.

Spotkanie: podsumowanie projektów i działalności za przemijający rok .Po uzgodnieniu i wszelkich formalnościach, grupa pań przygotowała wieczorek wigilijny. W sympatycznej atmosferze spędziłyśmy czas , planując działania na przyszły rok.

Dalsza realizacja zadania publicznego

Kontynuacja zadania publicznego pn.”Profilaktyka poprzez sport i warsztaty” współfinansowanego przez Gminę Bełżyce.

Już w październiku zaczęłyśmy przygotowania do Świąt Bożonarodzeniowych, wykonując różnego rodzaju stroiki, ozdoby na stół i choinkę. Nowym pomysłom nie było końca, ale część z nich pozostawiono na przyszły rok. Wszystkie warsztaty ozdób i stroików Bożonarodzeniowych przygotowała i prowadziła w formie wolontariatu nasza członki stowarzyszenia Pani Anna Gutowska-Dziaduch. Za świętą cierpliwość , wyrozumiałość i pomoc serdecznie dziękujemy i polecamy się na przyszłość.

08.11.2023 spotkanie „Stop przemocy”

Zadanie publiczne „Profilaktyka poprzez sport i warsztaty” 2 godzinne spotkanie , gdzie położono naciski na edukację i profilaktykę przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom. Rozdano ulotki , pokaz multimedialny ,który poprowadziła Nadinspektor policji Pan Marek Zając.

Spotkanie z dziećmi

Zajęcia profilaktyczne :promocja zdrowego stylu życia, współdziałanie w grupie, radzenie sobie ze stresem, organizacja wolnego czasu, to niektóre aspekty zajęć sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Spotkanie prowadziła Kruczyńska Marzena w formie wolontariatu.

„Poznajemy Chełm i okolice”

26 maja 2023 roku została zawarta umowa z Gminą Bełżyce na realizacje zadania publicznego z otwartego konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 7 go października – jednodniowy wyjazd do Chełma i okolic dla 40 osób. Zadanie zostało powierzone do zorganizowania Biuru Podróży „Rajskie wrota” Monika Błaszczyk Bogusz z Poniatowej. Zwiedziliśmy :Piaski, Stołpie, Chełm (podziemia kredowe, kopiec niepodległości, Bazylikę Narodzenia NMP, Kościół Rozesłania Apostołów Krynica -grobowiec piramida, Krupe ruiny zamku renesansowego , Krasnystaw -kościół.

Dożynki Gminne

Panie ze stowarzyszenia wykonały tradycyjny wieniec dożynkowy, na Dożynki Gminne. W tym roku w naszej kategorii zajęłyśmy 3-cie miejsce. Wszystkim paniom serdecznie dziękuje za pomysł, wkład i poświęcenie swojego czasu.

Wyjazd edukacyjny do Lublina

09.07.2023 roku zorganizowano jednodniowy wyjazd do Lublina . Zwiedzano Zamek Lubelski, Kaplice Trójcy Świętej, Stare Miasto, Archikatedrę, Wieże Trynitarską .Wyjazd na zlecenie zorganizowało Biuro Podróży Podróże Duże i Małe Agnieszka Stefanek – Burek z Niedrzwicy Kościelnej .Uczestniczyło 40 osób dzieci i dorośli.

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

29 kwietnia 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia na , którym podjęto Uchwały w sprawie Rocznego sprawozdania finansowego , sprawozdanie z działalności , zmiany w Statucie. Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdania. Omówiono działalność i plany na 2023rok.

Nowe działania .

W marcu Stowarzyszenie złożyło ofertę na realizacje zadania publicznego ogłoszonego przez Gminę Bełżyce. Rodzaj zadania -„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” , tytuł zadania „Profilaktyka poprzez sport i warsztaty” skierowania do młodzieży i osób dorosłych. Harmonogram działań to : warsztaty stroików wielkanocnych, ozdób Bożonarodzeniowych, wyjazd do Lublina. Profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży , warsztat „Stop przemocy” dla dorosłych i młodzieży. Koszt całościowy zadania 9040,00 zł, dofinansowanie z Gminy Bełżyce 6100,00zł. W kwietniu podpisano umowę i przystąpiłyśmy ostro do działania. A to jest dokumentacja zdjęciowa .

Dzień Kobiet

Jak co roku , organizujemy sobie Dzień Kobiet. W tym roku nasi druhowie z OSP Wzgórze zrobili nam miłą niespodziankę, co zobrazuje nam dokumentacja zdjęciowa. Wszystkim Paniom życzymy zdrowia, wytrwałości, samych pogodnych dni.