Informacja

W dniu 25 marca 2021 r. Stowarzyszenie zawarło umowę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie  o przyznaniu pomocy na modernizacje  świetlicy wiejskiej we Wzgórzu z programu poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Projekt zawiera montaż ogrzewania podłogowego, położenie nowych płytek ,odnowienie ścian. Całkowity koszt zadania 79 105,39 zł. a dofinansowanie w kwocie 75011,89 zł.

Wyjazd

Wyjazd edukacyjny  do Parku Rozrywki i Miniatur Sabat -Krajno. Zwiedzanie Alei Miniatur ,kino 6D, atrakcje sportowe. Poznanie najciekawszych budowli świata.

 

Informacja

W dniu 26 lutego 2021r. Stowarzyszenie podpisało umowę na realizacje zadania publicznego z Gminą Bełżyce pn. „Aktywne- Kreatywne” Zadanie zawiera :zajęcia rekreacyjno-sportowe „zumba” , rajd rowerowy do miejsc pamięci na terenie Gminy Bełżyce , wyjazd poznawczy do  Sabat -Krajno miejsca Rozrywki  I Miniatur, warsztaty z rękodzieła artystycznego , ozdoby świąteczne, spotkanie na temat profilaktyki uzależnień oraz zajęcia sportowe na basenie. Wartość projektu 8970,00 zł a dofinansowanie 4000,00 zł.

Ogłoszenie

Ogłaszamy ze z dniem 1.11.2020 r do odwołania zostają wstrzymane  zajęcia w świetlicy  wiejskiej we Wzgórzu  oraz zajęcia na basenie.

Wycieczka po Bełżycach

Kontynuujemy projekt, organizując  pieszą wycieczkę dla dzieci i młodzieży  po miejscach pamięci , pomnikach historii i ciekawych miejscach w naszym mieście .Dziękujemy panu Tarczyńskiemu za  bardzo ciekawa prelekcje i panu Figurze za udostępnienie swojego Zamku .

Dożynki

Jak co roku panie wykonały wieniec na Dożynki Gminne  , z różnych zbóż , kwiatów , ziół dostępnych w naszym rejonie. Zarząd serdecznie dziękuje za pomoc i zaangażowanie .

 

Wyjazd do Krainy Rumianku

W ramach zadania publicznego zorganizowano wyjazd edukacyjny  dla dzieci , młodzieży i dorosłych do Hołowna „Krainy Rumianku” .

OGŁOSZENIE-PILNE

Z powodu kornowirusa panującego w kraju wszystkie zajęcia i spotkania zostają zawieszone do odwołania. O planach Stowarzyszeniowa będziemy informować na bieżąco. Zarząd.

Dzień Kobiet

Kontynuujemy tradycje Dnia Kobiet. W miłej i wesołej atmosferze spędziłyśmy sobotni wieczór, a 08.03.2020 r. zarząd Stowarzyszenia  uczestniczył w Gminnych obchodach Dnia Kobiet z udziałem gwiazdy TV Panem Robertem Janowskim.

Spotkanie z pania psycholog

Według ustalonego harmonogramu prowadzimy warsztaty  dla dorosłych z Panią Ewo Wojno – psycholog od uzależnień . Zagrożenia czyhają na nas z każdej strony: alkohol, komputer, hazard, narkotyki , dopalacze.Poznałyśmy sposoby rozpoznawania i zapobiegania  wymienionym plagom XX wieku. Zarząd dziękuje paniom za liczne przybycie.